Begeleiding is de kunst en praktijk om bijeenkomsten voor alle betrokkenen makkelijker, meer effectief, leuker en productiever te maken. De begeleider is een onpartijdige gids in het groepsproces en wordt ondersteund door actieve deelnemers die helpen door rollen op zich te nemen zoals time keeper, notulist, energy keeper, etc.

Essentiele onderdelen zijn een duidelijke en transparante agenda, een gedeelde en bekende besluitvormingsmethode en een degelijk plan voor vervolgactiviteiten.