Dzwonek uważności jest metodą dla przywrócenia nas w pełni do obecnego momentu. Można użyć tutaj dzwonka lub innego, bardziej dla nas odpowiedniego narzędzia wydającego dźwięk.  Źródło: Wikimedia

W naszym wypełnionym obowiązkami codziennym życiu pozwalamy by nasz umysł ulegał rozproszeniu. Zapominamy o swoim ciele, oddechu, umyśle; zapominamy o jedności naszych umysłów i ciał. By przypomnieć nam o tej unifikacji, dzwonek uważności ma na powrót przywrócić nasz umysł do ciała. Kiedy słyszymy dźwięk dzwonka, proszę zatrzymaj wszystko to co robisz w tej chwili i weź 3 oddechy, by przywrócić nasze umysły do ciała.  Niech ta unifikacja się dokona i bądźmy szczęśliwi w obecnym momencie.