Najlepiej użyć: spotkania organizacyjne

 

Facylitacja jest sztuką i praktyką, by spotkania byly latwiejsze (z lacińskiego “facilis”), bardziej efektywne, zabawne i produktywne dla wszystkich uczestników. Facylitator jest bezstronnym przewodnikiem procesów grupowych,

który jest wspierany przez uczestników przyjmujących takie role jak: pilnowanie czasu, pisanie raportu, czuwanie nad energią grupy, i inne. Najistotniejszymi narzędziami jest jasny i czytelny program, dobrze znany sposób na podejmowanie decyzji i solidny plan na pozostałe działania.

Metody Facylitacji

Krótkie informacje dotyczące wyzwań w czasie facylitacji