Uporaba: organizacijski sestanki

Facilitacije je praktično ordoje, ki pripomore k učinkvitejšim in zabavnejšim sestankom. Facilitator je zunanji navigator skupinskega procesa. Podpirajo ga aktivni udeleženci, ki si razdelijo vloge: skrbnik časa, zapisnikar, skrbnik počutja in po potrebi še kaj. Osnovni elementi so jasni in transparentni: agenda, način odločanja in načrt za nadaljne akcije.

Facilitation methods

Short tips on the most common facilitation challenges