Program CLIPS je namenjen projektom, ki jih vodi skupnost, pri njihovih začetnih korakih in pobudam, ki že obstajajo, a se soočajo s težavami ali pa preprosto potrebujejo revitalizacijo. Namen CLIPSa je predstaviti in pojasniti okvirne pristope k razvoju skupin ter poudariti specifična orodja, ki so jih obstoječi skupnostno vodeni projekti prepoznali kot koristne.

CLIPS vodič (dokument, ki ga pravkar berete) predstavlja model za razvoj skupin, kot ga je oblikoval CLIPS tim. Vodič je celota v paketu z delavnicami, mentorstvom in urjenji, zajema pa tudi spletno platformo z viri, povezavami, primeri in orodji, primernimi tako za člane projektov kot tudi za učitelje, ki podpirajo razvoj skupin in skupnosti.
Poglejte na: https://clips.gen-europe.org/

CLIPS temelji na spoznanjih in uvidih iz uveljavljenih ekovaških projektov. Ti uvidi so izčiščeni v koncepte in metode, ki jih lahko uporabi vsaka skupina, ki prepoznava pomen skupnosti. Medtem, ko je skupina razvijala program CLIPS, ga je preizkusila in ovrednotila s pomočjo skupnostnih pobud iz devetih evropskih držav.