Pri oblikovanju skupinskega projekta moramo biti pozorni na podrobnosti iz vsakdanjega življenja. Vsakodnevne dejavnosti, na primer obroki, delo in izraba virov povedo veliko o tem, kakšni so svetovni nazor, namera in vizija skupine. Če se tem vsakodnevnim praksam zavestno posvečamo, potem krepijo projekt in zagotavljajo jasnost.

Včasih vrednota, ki jo izraža določena praksa, ne ustreza v celoti vrednoti posameznega člana ali skupine kot celote. Člani skupine se morda strinjajo s skupno vizijo in namero, niso pa še postavili procesa, ki je nujen za fino uglasitev njihovih dogovorov z ustreznimi stališči in veščinami. Tu lahko začnejo nastajati spori in osebni boji na eni strani ali pa vzajemna podpora in povezanost na drugi strani.

Vse skupine imajo slepe točke, ki postanejo vidne šele, ko se zgodi kaj motečega ali problematičnega, denimo ponavljajoča se netočnost, vstopanje domačih živali v skupne prostore, razlike v odnosu do prehrane in alkohola ali preprosto velike razlike v splošnih mnenjih. Težko je pričakovati, da bo prišlo do spremembe ali preoblikovanja vsakdanjega življenja, če se natančno ne posvetimo nameram in osnovnim predpostavkam.

Kadar se posamezniki povežejo v skupino, se združijo tudi nekatere vsakdanje prakse, ki so bile dotlej individualne in »domačne«. Primere v tem razdelku smo izbrali kot ponazoritev, kako doseči usklajenost med plastmi posameznika, skupnosti, namere in strukture preko vsakdanjih praks. Tako želimo ponazoriti prepletenost vseh plasti modela CLIPS.

Po vzoru standardnega modela trajnosti v organizaciji GAIA Education, smo izbrali štiri primere, po enega za vsako od štirih dimenzij trajnosti:

 

  • družbena dimenzija– primer skupnih večerij
  • kulturna dimenzija – primer trenutkov zavedanja
  • ekološka dimenzija – primer kompostnih stranišč
  • ekonomska dimenzija – primer souporabe avtov

 

Ekovasi imajo obsežne izkušnje na teh področjih in te izkušnje so uvrščene na spletno stran CLIPS-a. To poglavje se posveča preprosto temu, kako praksa v našem modelu vpliva na in je pod vplivom vseh plasti skupnosti, od posameznika do namere in strukture.