Program CLIPS je namenjen projektom, ki jih vodi skupnost, pri njihovih začetnih korakih in pobudam, ki že obstajajo, a se soočajo s težavami ali pa preprosto potrebujejo revitalizacijo. Namen CLIPSa je predstaviti in pojasniti okvirne pristope k razvoju skupin ter poudariti specifična orodja, ki so jih obstoječi skupnostno vodeni projekti prepoznali kot koristne. 

CLIPS temelji na spoznanjih in uvidih iz uveljavljenih ekovaških projektov. Ti uvidi so izčiščeni v koncepte in metode, ki jih lahko uporabi vsaka skupina, ki prepoznava pomen skupnosti. Medtem, ko je skupina razvijala program CLIPS, ga je preizkusila in ovrednotila s pomočjo skupnostnih pobud iz devetih evropskih držav.

Projekti

Dobri projekti živijo naprej, ko različni ljudje prihajajo in odhajajo. V projektih, ki so preživeli več kot desetletje, so mnogi ljudje, ki so mislili da so našli svoj sanjski kraj, nazadnje odšli. Skupnostni projekti pritegnejo mnoge, a vsi niso primerni za vsakogar. Naj poudarimo še to, da lahko prehod k sodelovalnemu in skupnostnemu načinu bivanja prinese nepričakovane izzive. Včasih terja več prilagajanja, preobražanja in predanosti, kot so ljudje pripravljeni sprejeti. Iz tega se lahko naučimo, da je vredno pri inkubaciji pobude dati določeno prednost projektu in skupini pred posameznikom.

Inkubator

Kaj je inkubacija? Nam inkubacija pomeni vodeno podporo skupini pri identifikaciji napetosti, rešitev, virov in metod ter izvajanja pravih ukrepov ob pravem času. Temu se posvečajo CLIPS trenerji. Pri rojstvu projekta sodelujejo kot porodničarji, med zorenjem projekta pa mu nudijo podporo po potrebi. Pomnimo, da inkubacija terja veliko pozornosti in skrbi, ne bi pa smela biti avtoritarna.

Zbirka orodij

Menimo, da ima CLIPS pomembno vlogo v kontekstu porajajočih se družbenih premikov proti vse večji povezanosti, sodelovanju in skupnosti. Povsod po svetu vznikajo raznoliki sodelovalni projekti in skupnosti, ekonomski sistemi – majhni in veliki, lokalni in globalni. Prepričani smo, da so novi načini soustvarjanja pravičnejše in bolj trajnostne prihodnosti neobhodni, da bi se ustrezno odzivali na sodobne izzive. Upamo, da bo CLIPS mnogim v oporo pri tem pomembnem delu.

Trenerji

CLIPS trenerji so izkušeni poznavalci  modela inkubatorja in orodij, ki jih priporoča CLIPS. Usposobljeni so, da skupino varno vodijo skozi začetniške  izzive, kar je lahko odločilno za uspeh ali neuspeh projekta.

CLIPS program vključuje delavnice,  mentorstvo in urjenje socialnih veščin ter spletno platformo kot dopolnitev naštetemu.