Program CLIPS je namenjen projektom, ki jih vodi skupnost, pri njihovih začetnih korakih in pobudam, ki že obstajajo, a se soočajo s težavami ali pa preprosto potrebujejo revitalizacijo. Namen CLIPS-a je predstaviti in pojasniti okvirne pristope k razvoju skupin ter poudariti specifična orodja, ki so jih obstoječi skupnostno vodeni projekti prepoznali kot koristne.

Vodič CLIPS  predstavlja model za razvoj skupin, kot ga je oblikoval CLIPS tim. Vodič je celota v paketu z delavnicami, mentorstvom in urjenji, zajema pa tudi spletno platformo z viri, povezavami, primeri in orodji, primernimi tako za člane projektov kot tudi za učitelje, ki podpirajo razvoj skupin in skupnosti.

 

CLIPS temelji na spoznanjih in uvidih iz uveljavljenih ekovaških projektov. Ti uvidi so izčiščeni v koncepte in metode, ki jih lahko uporabi vsaka skupina, ki prepoznava pomen skupnosti. Medtem, ko je skupina razvijala program CLIPS, ga je preizkusila in ovrednotila s pomočjo skupnostnih pobud iz devetih evropskih držav.

 

Kaj je skupnost? Ko uporabimo besedo »skupnost« ali besedno zvezo »skupnostno voden projekt«, s tem označujemo skupino ljudi, ki jih povezujejo svetovni nazor, vizija in cilji ter ki si delijo vsaj kakšen del neprofesionalnega življenja. Sem spadajo ekološke skupnosti, stanovanjske skupnosti, mnoge nevladne organizacije, civilne iniciative in poslovni kolektivi, skupnostne šole, etične banke, krožki, posvečeni zdravju, zadruge, skupnostno podprti kmetijski projekti ipd.

Ekološko naselje je takšna oblika skupnosti, ki se opira na lokalne soudeležene procese ter z vključevanjem ekološke, ekonomske, družbene in kulturne razsežnosti trajnosti dosega regeneracijo družbenega in naravnega okolja.  

Zasnovati skupnost pomeni odpraviti se na razburljivo popotovanje! Ustanovitelji morajo poskrbeti, da:

  • pridejo do te ideje
  • verjamejo vanjo
  • navdihnejo peščico drugih
  • opredelijo obseg aktivnosti in vizijo, ki naj bi ji projekt ostal zvest
  • vpeljejo najbolj primerno obliko (samo)upravljanja
  • začrtajo ekonomski model, ki mu bodo sledili
  • najdejo in skrbijo za razvoj zemljišč, stavb ali drugega, kar si skupno delijo
  • izberejo pravi navdih in vodstvo na poti
  • transparentno obvladujejo nesoglasja, ko se pojavijo

Seznam nalog in procesov bi lahko bil mnogo daljši, a podrobnosti niso tako bistvene. Najpomembneje je odgovorno skrbeti, da razvoj projekta spremljata gradnji skupnosti ter negovanje vizije in namena.

Dobri projekti živijo naprej, medtem ko različni ljudje prihajajo in odhajajo. V projektih, ki so preživeli več kot desetletje, so mnogi ljudje, ki so mislili da so našli svoj sanjski kraj, nazadnje odšli. Skupnostni projekti pritegnejo mnoge, a vsi niso primerni za vsakogar. Naj poudarimo še to, da lahko prehod k sodelovalnemu in skupnostnemu načinu bivanja prinese nepričakovane izzive. Včasih terja več prilagajanja, preobražanja in predanosti, kot so ljudje pripravljeni sprejeti. Iz tega se lahko naučimo, da je med inkubacijo pobude vredno dati določeno prednost skupini pred posameznikom.

Kaj je inkubacija? Nam inkubacija pomeni vodeno podporo skupini pri identifikaciji napetosti, rešitev, virov in metod ter izvajanja pravih ukrepov ob pravem času. Temu se posvečajo CLIPS moderatorji. Pri rojstvu projekta sodelujejo kot babice, med zorenjem projekta pa mu nudijo podporo po potrebi. Pomnimo, da inkubacija terja veliko pozornosti in skrbi, ne bi pa smela biti avtoritarna.

Kdo smo mi? Avtorji CLIPS-a smo tako starejši kot mlajši člani Globalne mreže ekovasi (GEN – Global Ecovillage Network) iz devetih evropskih držav. Večina nas živi v ekoloških skupnostih. Imamo bogate izkušnje pri uporabi skupnostnih načel v zelo raznolikih skupinah, srečevali smo se s takimi, ki so doživele razcvet, in s takimi, ki so propadle. Morda smo jih videli preveč propasti, ob čemer je šlo vse preveč ustvarjalne energije v nič. Na to smo se odzvali z oblikovanjem CLIPS-a.

Menimo, da ima CLIPS pomembno vlogo v kontekstu porajajočih se družbenih premikov proti vse večji povezanosti, sodelovanju in skupnosti. Povsod po svetu vznikajo raznoliki sodelovalni projekti in skupnosti ekonomski sistemi – majhni in veliki, lokalni in globalni. Prepričani smo, da so novi načini soustvarjanja pravičnejše in bolj trajnostne prihodnosti neobhodni, da bi se ustrezno odzivali na sodobne izzive. Upamo, da bo CLIPS mnogim v oporo pri tem pomembnem delu.