Jätkusuutlike kogukondade inkubaatori partnerprogramm

 

JÄTKUSUUTLIKKUS: KESTEV TEEKOND

31. oktoobrist kuni 04. novembrini toimus Itaalias, Torri Superiore’is kokkusaamine, millel osalesid 21 esindajat üheksast Euroopa ökokülade võrgustiku liikmelisusega organisatsioonist, eesmärgiga alustada jätkusuutlikkusele suunatud kogukonnaprojektidele mõeldud inkubaatorprogrammi loomist. Kaks aastat vältav Erasmus+ rahastusega projekt „Jätkusuutlike kogukondade inkubaatori partnerprogramm” (“Sustainable Community Incubator Partnership Program” – SCIPP) loob raamistiku kogukondlikul eestvedamisel aset leidvate projektide arendamiseks ja seonduvate väljakutsetega toimetulekuks. Programm on osa programmist ‘Eramus+ Key action 2’, ühistöös toimuva innovatsiooni ja kogutud töökindlate tavade vahetamise edendamiseks. Programmi arendajad on kogenud koolitajad, kes on täiskasvanute koolitamisega tegelenud juba pikki aastaid. Enamikul neist on rikkalikult kogemusi ka kogukonnaehituse ning rühmaprotsessidega.

Jätkusuutlike kogukondade inkubaatori raamprogrammi loojatena mõistame nii projektiarenduse kui ka kogukondade arengu erinevate faaside tähtsust ja komplekssust, seda nii idee sünnist ja visiooni loomiseni kui ka otsustusprotsessides, suhtluses, konfliktihalduses, ülesehituses, laienemises ja muutustes. Püüdleme õpikeskkonna suunas, milles juba läbitud õppetundidest saadud teadmises jõuaksid uute koostöörühmadeni, pakkudes neile töövahendeid, mis aitaksid läbida kõiki loetletud arengufaase, tulla edukalt toime igale faasile omaste katsumustega ja suurendada sel moel seda tüüpi projektide üldist edukust ning jätkusuutlikkust. Tsiteerides Lyndon B. Johnsoni: „Ei ole olemas probleemi, mida ei saaks lahendada üheskoos, kuid on väga vähe selliseid probleeme, mida saab lahendada omapäi.”

Inkubaatorprogrammi loojad mõistavad täie selgusega erinevate kogukonnaprojektide eripalgelisust ja seega on programm suunatud toetama väga laiapõhjalist projektikogumit. Juba individuaalselt millegi algatamine ja sellega edu saavutamine on väljakutseterohke, kui aga algatada midagi kogukonna või töörühmana, siis lisandub pildile veelgi keerukusi. Tekkivate katsumustega rinda pistes jäävad pajud projektid sageli mõne aasta pärast kiratsema. Inkubaatorprogramm läheneb sellele aspektile innovaatiliselt, tuginedes edukalt käivitunud projektide kogemustele kogu Euroopast. Oskus kogukondi rajada on väärtuslik ning seda väärtust tuleb edasi arendada tänapäeva ühiskonna kontekstis.

Üks projekti eesmärkidest oli luua 40-leheküljeline dokument ehk algne juhend, mis tooks välja kogukondade arendamise olulisimad sammud, juhiks tähelepanu võimalikele ohukohtadele ja pakuks tehnikaid viimastega toime tulemiseks. Torri Superiore’i kogunenud koordinaatorite meeskond kasutas programmi raamistiku võrdkujuna metafoori jalgrattaraamist, rattad omakorda olid sümboliks juba olemasolevaile meetodeile ning lähenemisviisidele. Samas teame, et kogu raam ning kõik sellega ühendatud osad tuleb siiski kujundada konkreetse kogukonna või projekti tegelikest vajadustest lähtuvalt – olgu siis tegemist nullist alustajatega või juba kogenud kogukonnaga, kes on silmitsi mõne kitsaskohaga. Inkubaatoril on kavas luua keskkond, mis aitaks töörühmadel grupiprotsesside erinevatest faasidest tõhusalt läbi kulgeda.

Eesmärgile jõudmiseks pakub jätkusuutlike kogukondade inkubaatori raamistik kõikehõlmavat praktilist juhenditekogu, mis sisaldab ka eneseanalüüsi ja eneseabi töövahendeid ning loendit kogenud ja väljaõppinud isikuist, kes on valmis nõu ja jõuga appi tulema. See teadmistevaramu ja kontaktidekogu saavad olema kättesaadavad meie veebipõhises, avatud lähtekoodiga raamatukogus.

Iga organisatsioon või ka mitteametlik inimgrupp saab neid töövahendeid kasutada suhete, suhtluse ja rühmaosaluse edendamiseks. Neil töövahendeil on potentsiaali tuua lepitust erimeelsustes, leevendada suhtluskriise ja võõrandumist ning aidata tervendada inimeste psüühilisi haavu, taastades nende usu ühistegevuse võimalikkusse.