Ühine tegutsemine, looming ja kunst

Kogukondlike projektide kavandamine ja käigushoidmine nõuab määratut kontseptuaalset tööd. Suisa sel määral, et sotsiaalsemat laadi tegevused kipuvad sageli soiku jääma. Seega oleks arukas teadlikult luua ruumi ka kokkusaamistele ja tegevustele, millel ei ole otsustusprotsessi ega koordineerimise ja juhtimisega vähimatki pistmist – näiteks lihtne aiatöö, koristamine, remont ja kujundamine.

Sellel on mitmeid häid külgi. Esiteks saab midagi tehtud ilma suuremate kulude ja tasudeta. Teiseks tulevad vaka alt välja rühmaliikmete anded ja käelise tegevuse oskused. Paljud inimesed hoiavad end ametlikes oludes tagasi, kuid hiljem selgub, et tegemist vägagi käteosava isikuga. Kui kaaslased neid oskusi näevad ja neid tunnustavad, siis aitab see tõsta tervislikku enesehinnangut.

Kolmas hea asi on see, et kätega tehtud tööle järgnev rahulolu on enamasti suurem, kui see, mis saavutatakse mõttetöö järel. Ühistöö on rühmaenergia kehastamine ja ühisosa loomine – „See on MEIE aed”. Neljandaks on organiseeritud ühistegevus ideaalne võimalus kutsuda appi naabreid, sõpru ja asjast huvitatud kaaskodanikke, see võib aidata nii mõnelgi neist kas kogukonnaga ühinemise või selle toetajaks hakkamise kasuks otsustada.

Loomingulisus ja kunst on universaalsed ja kõikjal mõistetavad suhtlusvahendid. Tänapäeva peavoolumeedia ja ühiskonnamudelid on muutunud need isoleerituks, võistluslikuks ja kommertsialiseerituks. Konkurentsivabas kontekstis, näiteks teadlikkusele suunatud kogukonnas, on kunst pigem imeline võimalus omavaheliste erinevuste ületamiseks ja rõõmsaks ühistegevuseks. Inimestel avaneb võimalus üksteise varjatud külgedele tunnustust avaldada ja ka iseend positiivselt üllatada, näiteks, kui professionaalne kokk avastab, et ühtlasi on ta ka väga andekas skulptor. Kunstiterapeudid toetuvad oma töös loomingulisusele ja nii individuaalsele kui ka kollektiivselt aset leidvatele teraapiaprotsessidele. Kohaliku laulukoori, bändi, näitetrupi või tantsurühma moodustamine on hea moodus ühist identiteeti kunstilise väljenduse kaudu tugevdada.

Kogukondlikes projektides peab olema ka rõõmu ja lusti. Siis tahavad juba olemasolevad liikmed jääda ja uued liituda. Lugupidav suhtumine üheskoos kogetavasse rõõmu ja selleks võimaluste loomine aitab kaasa kogukondlike projektide pikaealisusele, elurõõmule ja atraktiivsusele nii juba liitunud kui ka uute mõttekaaslaste jaoks.