Beste toepassing: om discussies over complexe onderwerpen te voeren in kleine groepen om de collectieve intelligentie aan te roepen.

Source: World Cafe

Een interessante methode voor groepen groter dan 20 personen om een onderwerp in kleine groepen uit te werken vanuit verschillende gezichtspunten. De discussie wordt gevoerd aan verschillende tafels – elke tafel heeft een andere vraag gerelateerd aan het onderwerp van de bijeenkomst – en worden gedocumenteerd op een papieren tafelkleed. Na een tijdje wisselen mensen van tafel en zetten aan een andere tafel het gesprek voort. Voor elke tafel is een gastheer (of -vrouw) die niet van tafel wisselt. De gastheer brengt aan het eind verslag uit van de discussie.