Najlepiej użyć: Do dyskusji złożonych spraw w małych grupach, by wyzwolić zbiorową inteligencję grupy

Źródło: World Cafe

Ciekawa metoda dla społeczności liczącej ponad 20 osób, by móc do jednego zagadnienia podejść z różnych perspektyw w małych grupach. Dyskutuje się przy wielu różnych stolikach – przy każdym ze stolików dyskutuje się nad innym pytaniem związanym z głównym zagadnieniem spotkania – i dokumentuje się to na kartce papieru. Po jakimś czasie ludzie zmieniają stoliki by przyłączyć się do innego stołu i ponownie zaczynają dyskusję w trochę innym kontekście głównego zagadnienia. Przy każdym ze stolików siedzi na stałe prowadzący daną dyskusję. na koniec prowadzący zdają relację z prowadzonych dyskusji.

 

Wymagania: World Café może być prowadzone przez każdego, kto ma doświadczenie w facylitacji.

Możesz znaleźć dobre wprowadzenia do world café w języku angielskim, chińskim, holenderskim, niemieckim, włoskim, węgierskim, portugalskim i słowackim tutaj.