Tworzenie wewnętrznych uzgodnień, zawierających wizję, misję i cele strategiczne organizacji, często jest wyzwaniem dla nowo powstającej społeczności. Zwykle zabiera wiele czasu i wysiłku, gdyż wymaga zebrania osobistych opinii i motywacji dla spotkania gdzieś pomiędzy zbiorowym super-ego, stopienia razem i ostatecznie utworzenia wspólnej i spójnej tożsamości. Jednakże na tym wyzwaniu się nie kończy, inny duży i ważny czynnik musi być również wzięty pod uwagę, który może wymagać zupełnie innego podejścia: prawo lokalne. Prawo to może zmusić  grupę do przyjęcia formalnego statutu organizacji.

Każde państwo ma zestaw praw, które mogą być złożone, powikłane i sprzeczne (czasem doprowadzające do szaleństwa), nie mniej jednak regulują legalny status prawie wszystkich intencjonalnych społeczności. Zatem mądrym pomysłem jest, aby zajrzeć do prawa lokalnego, najlepiej z pomocą prawnika i dowiedzieć się jakie są limity ustanowione przez prawo. Szczególnie ważne jest by wiedzieć jakie są sankcje nakładane za różne naruszenia i odpowiedzialność różnych udziałowców.

Legalność prywatnych pożyczek

W Niemczech kryminalnym przestępstwem jest proszenie o prywatną pożyczkę przekraczającą 12,000 Euro. Ludzie działający w ten sposób są w sprzeczności z prawem bankowym, prawem które chroni ludność przed organizacjami, które mogą uprawiać hazard dzięki pieniądzom ludzi.

Oficjalni reprezentanci społeczności, którzy chcą pożyczy pieniądze z prywatnych źródeł, mogą być posądzeni o przestępstwo – nie wiedząc nawet o tym!

 

Nie każda grupa musi mieć legalny status, może być też “nieformalną” grupą i w ten sposób może uniknąć trudności i komplikacji legalnej rejestracji. Pamiętać należy, że nie oznacza to, że grupa (i jej członkowie) nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny, zarówno jako społeczność, jak i indywidualnie. Liderzy grupy przez to mogą być postawieni w niezbyt komfortowej pozycji, nie będąc zupełnie świadomymi ewentualnych konsekwencji.

Nieformalna grupa jest w pełni uprawniona do tego by istnieć, a kilka intencjonalnych społeczności wybrało mieć taki status na wiele lat. Jednak taki stan sprawia, że status legalność grupy jest w stanie zawieszenia, co ogranicza jej siłę, brak wspólnej płaszczyzny, którą społeczeństwo by rozpoznawało i w pewien sposób pozbawia to grupę zdolności do wyrażania się i oficjalnej interakcji z urzędami i władzami. Może to doprowadzić do sytuacji, w której, jeśli kilka osób opuści grupę, cały projekt może się rozpaść. Projekt, który ma legalną strukturę ma większe szanse, że przetrwa znacznie dłużej, niż projekt o luźnej formule.

Bez wzlgędu na legalną formę, legalny status może być także wymagany przy zakupie nieruchomości, podpisywaniu umów z dostawcami i konsultantami, lub przy wsparciu finansowym ze środków publicznych lub od prywatnych sponsorów. Statut, jeśli jest dobrze opracowany i napisany może także nadawać dodatkowe znaczenie dla tożsamości grupy, wzmacniać poczucie przynależności. Przykładowo, wybór kooperatywy zamiast prywatnej firmy oznacza przypisanie jednego głosu dla każdego z członków (z naciskiem na każdą osobę), a nie jednego głosu na każdy udział ( z naciskiem na kapitał). Oddziałuje to zatem na wartości i wizje organizacji.

Statut musi uwzględniać lokalne prawo, a także rozciągać się na prawo Uni Europejskiej. Statut powinie także zawierać krótką wersję wizji i misji grupy w pierwszej części tego dokumentu ( ogólnie w punkcie “cele organizacji”). Szczegółowo powinien opisywać formalne aspekty, które mogą mieć w późniejszym czasie wielkie znaczenie na wypadek konfliktów, dotyczące zasad głosowania i podejmowania decyzji, zasad na formalne i nieformalne rozstrzyganie dysput, i zasad w jaki sposób ludzie mogą opuścić projekt.

Utworzenie statutu może być prawdziwym wyzwaniem dla niektórych grup, dlatego że przymusza to niejako ludzi do myślenia o w zupełnie inny sposób, różniący się znacznie od tego jak myślimy na co dzień. Wejście w świat języka prawnego może być ważnym momentem wzrostu i rozwoju całej grupy.

Kilka ważnych pytań, które należy sobie zadać:

  • Jak zachować naszą tożsamość w języku prawnym?
  • Jakie poprawki musimy wprowadzić, aby nasza organizacja nie była w sprzeczności z lokalnym prawem?
  • W jaki sposób możemy chronić siebie i nasz projekt przed pozwami, utratą płynności finansowej, kredytami i bankructwem?
  • Jak może to wpłynąć na naszą wewnętrzną harmonię i jak wpłynie na wewnątrz spełniane rangi.

Popatrzenie na jakąś organizację z perspektywy formalnej lub jej legalności może być bardzo trzeźwym i zdrowym doświadczeniem. Przyglądając się jej pod takim kątem, można mieć refleksje, na co położyć nacisk w społeczności by wprowadzić niezbędne zmiany, by w przyszłości uniknąć potencjalnych problemów.

Umiejętność posługiwania się wieloma językami, włączając w to język prawny w kraju i gminie, może jedynie sprawić, że społeczność będzie silniejsza i bardziej trwała.