Ključne točke

  • Namera daje skupinskemu projektu smer, razvojni ritem ter spodbuja gibanje, ki je potrebno za uresničitev in izvedbo na izbranem področju;
  • tako namera še močneje umesti projekt v širšo družbo;
  • vizija opisuje svet, kakšnega želimo zapustiti prihodnji generaciji; poslanstvo opredeljuje prispevek projekta, kadar poteka v skladu z začrtano smerjo; cilji so konkretni načini, kako to doseči;
  • vsi skupinski projekti potrebujejo orodja za samoregulacijo in prilagajanje;
  • namero oblikujejo interakcije z okolico in dobro povezovanje z lokalno skupnostjo.

Namera je kot puščica s konico, usmerjeno v želeno smer, in na zadnjem koncu peresi, ki stabilizirajo let. Skupinski projekti z dobrim čutom za smer in zanašanjem na ustvarjalnost, prilagodljivost in prožnost po navadi napredujejo stabilno. Komuniciranje z “zunanjim svetom” je ključno v vseh resnično trajnostnih skupinah, to je temeljni element sistemske dinamike.