Intention

Põhipunktid

  • Ühine kavatsus annab suuna ja rütmi tervele kogukonna arengule ja lükkab valitud valdkonnas tegutsemisele hoo sisse.
  • Kavatsus mõtestab lahti projekti positsiooni laiemas ühiskondlikus plaanis.
  • Visioon kirjeldab maailma, mille me soovime luua järgmisele põlvkonnale, missioon kirjeldab antud projekti panust visioonis kirjeldatud maailma poole liikumises, eesmärgid on konkretiseeritud viisid selle saavutamiseks.
  • Kõik ühistööprojektid nõuavad eneseregulatsiooniks vajalikke, asjakohaseid ja kohanemist soodustavaid vahendeid.
  • Kavatsuse kujundamist mõjutavad nii suhtlus ümbritsevaga kui ka heal tasemel koostöövõrgustik kohaliku elanikkonnaga.

Kavatsus on nagu nool, mille tipp on suunatud soovitud sihi poole ja suled stabiliseerivad selle lendu. Hea suunatajuga kogukonnaprojekt, mis tugineb loovusele, kohanemis- ja taastumisvõimele, areneb enamasti stabiilselt. Suhtlus „välismaailmaga” on osa tegelikust jätkusuutlikkusest ja kõigi süsteemidünaamikate fundamentaalne element.