Ključne točke

  • Ustvarjanje novih načinov bivanja ali reševanja družbenih problemov je lahko izziv in od ljudi zahteva nepričakovane spremembe in prilagajanja;
  • zrelo, vešče in odgovorno obvladovanje čustev, prepričanj, navad in odnosov je pomembna sestavina uspešnih skupnostnih projektov;
  • negovanje učeče drže pomaga skupinam, da se lažje soočijo z izzivi in s tem spodbujajo rast in zorenje tako posameznikov kot skupine;
  • skupni okvir osebnostne rasti lahko usmeri potencialni konflikt v priložnost za povezovanje in poveča zmožnost doseganja skupnih ciljev;
  • transparentna komunikacija o namerah in jasne zaveze zagotavljajo sinergije, pri katerih se skupni cilji in osebne pobude povezujejo v korist obeh;
  • kdor se pridruži skupnostnemu projektu, dobi priložnost, da osebne potrebe zadovolji znotraj skupine.

Pregled poglavja

Združiti se z drugimi z zavestno namero po skupnem delu in/ali bivanju prinaša vsakemu članu skupine tako priložnosti kot izzive. Od tega, kako se sleherni posameznik odzove na priložnosti in izzive, in od tega, kako sposoben jih je obvladovati, je odvisno dolgoročno delovanje skupine. Nadalje je odziv odvisen od drže, ozadja, osebnih potreb in tega, kako jih izražamo. Prav tako je odvisen od odprtosti za učenje in urjenja veščin odzivanja s širšim zavedanjem o sebi, drugih in skupnosti.

Če je nekdo pripravljen ustvarjati ali bivati v skupnosti, je to že znak, da ima potrebne osebne poteze. Mednje spadajo, denimo, pripravljenost prevzeti pobudo in raziskovati nova ozemlja, želja po spremembi življenjskega sloga, hrepenenje po izboljšanju sveta ali življenju, ki je skladnejše z osebnimi ideali in vrednotami.

Prenašanje alternativnih rešitev v vsakdanje življenje je resda pozitivno in ustvarjalno, a za sabo potegne tudi izzive na področju osebnih navad, prepričanj in vedenjskih vzorcev; na dan lahko pride marsikaj, kar sega mnogo globlje, kot smo pričakovali, ali pa se tega nismo zavedali, preden smo naredili korak proti sodelovanju, sooblikovanju skupnosti oz. sobivanju v njej. Poleg tega zahteva bivanje v skupnosti sodelovanje in spremembo pogleda na lastna prepričanja, potrebe in prioritete. Posameznik jih mora razumeti v razmerju do namere, dogovorov in ciljev skupine ter osebnih prepričanj, potreb in ozadja ostalih članov. Ta neprekinjen proces zahteva, da damo pod drobnogled mnoge družbene norme, navade in vedenja, ki se izkažejo za oviro uresničevanju naših projektov, in se naučimo novih, ki nas podpirajo pri uresničitvi osebne in skupne vizije.

Ko zaženemo nov skupnostni projekt ali se mu priključimo, torej ne gre le za gradnjo novih stavb, stuktur ali oblik bivanja, temveč zelo pogosto za pot notranjega raziskovanja, preobrazbe in rasti. Način, kako se ljudje odpravijo na to pot, močno vpliva na uglašenost odnosov in potencial uresničevanja namer in doseganja ciljev.

Člani skupine lahko z novimi veščinami, znanjem in negovanjem zavedanja zasučejo neizogibne izzive v priložnosti. Zagotovijo lahko uresničitev projekta in tudi lastno samouresničitev. Sooblikovanje skupnosti tako postane čudovita pustolovščina polna novih odkritij.