Elusorganismide puhul on oluliseks aspektiks tagasiside vastuvõtmine. Tagasiside aitab meil reflekteerida tehtu üle, kohaneda keskkonnaga ja õppida.

Sotsiokraatias on tagasisideringide moodustamine iga sotsiokraatial põhineva organisatsioonimudeli loomulik osa. Iga ettepanek sisaldab ka tagasisidekohustust: „Millal me määratleme, kas otsuse langetamisega ette nähtud tulemused said saavutatud ja kuidas me otsust vajadusel muudame?” Siiski ei ole tagasiside vastuvõtmiseks vaja veel sotsiokraatiat rakendada. Tagasiside võib esineda paljudel erinevatel tasanditel:

  • Isiklikul tasandil: teadlikult tekitada aeg ja koht, et anda üksteisele tagasisidet selle kohta, millistena me üksteist tajume.
  • Rolli tasandil: on väga hea mõte anda üksteisele tagasisidet selle kohta, kuidas vastuvõetud rollid on projekti käigus arenenud. Tavaliselt tehakse seda vaid siis, kui midagi toimib eriti viletsalt või erakordselt hästi. Tegelikult on valdav osa õppimisvõimalustest just nende kahe äärmuse vahel – seal, kus me tavaliselt ei vaevu tagasisidet andma.
  • Otsustena: üks viis projektijuhtimist parandada on teatud kindla intervalliga kontrollida, kas otsustel on olnud ka oodatud tagajärjed.
  • Teenuste puhul: klientide tagasiside annab võimaluse oma teenust edendada.