Best bruikbaar: om over emotionele onderwerpen binnen de groep vertrouwen en transparantie te creëren.

Het Forum is een methode voor deep sharing ontwikkeld door verschillende gemeenschapsprojecten die uit het ‘Meiga project’ kwamen: ZEGG, Tamera en andere kleinere gemeenschappen. Het is een methode die zorgt voor vertrouwen en wederzijds begrip.

Het Forum is een geritualiseerde vorm van transparante communicatie voor grotere groepen. Een persoon, de’presentator’, staat in het midden van de cirkel en begint zichzelf uit te drukken. Het is als een existentieel podium, die de hele persoon met zijn/haar fysieke en mondelingen uitdrukkingen, geest, creativiteit en gevoelens omvat.

Het is veel meer dan een techniek. Het Forum is een proces van cultuurontwikkeling gebaseerd op een wereldvisie van hoge menselijke en ethische waarden. Het wordt gehouden binnen de context van een culturele verschuiving van paradigma’s. Het perspectief verschuift van het paradigma waarbij we onszelf zien als afgescheiden individuen met de consequentie van een cultuur van winnen en verliezen naar een paradigma van het waarnemen van de stroom, relaties en verbindingen tussen alles en iedereen. Dit laatste zal een cultuur van ‘winnen gebeurt’of ‘verliezen gebeurt’ creëren als we deze verbindingen blijven vervuilen en vernietigen.

Het Forum is ontwikkeld in 1978 om alle processen binnen een groep in een lange termijn sociaal experiment transparant en begrijpelijk te houden voor alle betrokkenen.

Vereisten: een getrainde Forum-begeleider. Er zijn hiervoor trainingen in Duitsland, Spanje en Brazilië.