Najlepiej użyć: Dla zbudowania zaufania i transparentności dotyczącej emocji w grupie

Forum jest metodą głębokiego procesu dzielenia się rozwiniętą przez rodzinę projektów społecznych, które pochodzą z “projekt Meiga”, ZEGG, Tamera i innych mniejszych społeczności. Metoda ta służy głębokiemu dzieleniu się w grupie, które tworzy zaufanie i wzajemne zrozumienie.

FORUM ZEGG jest rytualną formą transparentnej komunikacji w większych grupach. Jedna osoba, “prezentująca” wchodzi do środka kręgu i stara się wyrazić siebie. Można to porównać do realnej sceny, gdzie środkami wyrazu jest cała osoba z jej/jego fizyczną i werbalną ekspresją, umysłem, twórczością i uczuciami.

To coś więcej niż tylko technika. Forum ZEGG jest procesem budowania kultury w oparciu o światopoglądy dotyczące człowieczeństwa  etycznych wartości. Forum prowadzone jest w kontekście kulturowej zmiany paradygmatów. Perspektywa zmiany z paradygmatu postrzegania siebie jako oddzielnych indywidualności z kulturowymi konsekwencjami wygranej lub przegranej, do paradygmatu postrzegania przepływu, związków i połączeń pomiędzy wszystkim. A wszystko po to, by stworzyć kulturę “wygrana się dzieje” lub “przegrana się dzieje” jeśli dalej będziemy podtrzymywać zanieczyszczanie i niszczenie tych połączeń.

W 1978 powstało Forum, by uczynić wszystkie procesy grupowe w długoterminowym eksperymencie transparentnymi i dającymi się zrozumieć dla wszystkich jego uczestników.

Wymagania: Wymagany jest wytrenowany facylitator do prowadzenia Forum. W Niemczech, Hiszpanii, Brazyli odbywają się takie treningi.

Tu możesz przeczytać więcej o ZEGG-Forum