Uporaba: Ustvariti  zaupanje in transparentnost o čustvenih izzivih znotraj skupine.