Kultura komunikacji ma do czynienia z duchem, przepływem, podejściem do komunikacji w codziennym życiu i na spotkaniach. Znajdziecie tutaj kilka kluczowych elementów struktury komunikacji, które pomogą grupie utrzymać zaangażowanie i funkcjonalność, nawet wówczas gdy napotykają na problemy.

Wyzwaniem w komunikacji grupy jest dobry dostęp do informacji. Sprawozdania ze spotkań winny być upublicznione i łatwo dostępne. Grupa powinna być poinformowana  o tematyce poruszanej na różnych spotkaniach.

Błogosławieństwem i jednocześnie porażką przepływu informacji cyfrowej jest to, że większość społeczności na niej polega. Przesyłanie informacji prze e-mail i serwisy gromadzenia danych w sieci zdominowało inne formy komunikacji w grupach. Wydaje się, że ta forma dobrze się sprawdza dopóki, doputy nie wyklucza członków grupy, którzy wolą nie używać lub nie mają swoich komputerów.

Należy zauważyć, że emocjonalne starcia w cyfrowej rzeczywistości mogą zniszczyć projekt, jako że emocjonalne sprawy najlepiej rozwiązywać twarzą w twarz. Jasnym jest to, że cyfrowe media powinny być jedynie używane do wymiany informacji. Określenie jasnych zasad, co do e-komunikacji mogą pomóc.

Stara dobra tablica korkowa lub zwykły notatnik jest bardzo dobrym narzędziem przekazywania informacji i dla pewności, że informacja jest w obiegu. Zasada, żeby nie rozwiązywać emocjonalnych problemów przy użyciu wpisów na tablicy korowej ma tutaj również zastosowanie! Każdy zainteresowany winien swobodnie móc znaleźć odpowiednie informacje.