Dostopnost podatkov

V drugem poglavju so bili zajeti nekateri mehki elementi komunikacijske kulture, ki so povezani z duhom, odnosom in tokom komuniciranja v vsakdanjem življenju in na sestankih. Tukaj dodajamo nekaj ključnih elementov komunikacijske strukture, ki pomagajo skupini ohraniti uglašenost in funkcionalnost tudi takrat, ko nastopijo težave.

Velik izziv pri komunikaciji v skupini je dober dostop do podatkov. Zapisniki s sestankov na bodo javni in zlahka dostopni. Skupino je treba sproti obveščati o temah, obravnavanih na različnih sestankih.

Tako blagoslov kot prekletstvo digitalnega pretoka podatkov je, da se v teh dneh večina skupnosti opira na digitalni notranji pretok podatkov. Izmenjava informacij prek e-pošte in spletnih storitev za shranjevanje datotek je postala običajna praksa v mnogih skupinah. To je povsem v redu, če ne izključuje članov, ki nimajo ali ne uporabljajo računalnika.

Vredno je vedeti, da lahko čustveni trki v digitalnem okolju uničijo projekt, zato je čustvene zadeve najbolje reševati iz oči v oči. Jasno naj nam bo, da so digitalni mediji namenjeni predvsem izmenjavi podatkov. Da bi to zagotovili, pomagajo jasna interna pravila o e-komunikaciji.

Odlična pripomočka za izmenjavo in pretok obvestil sta dobra stara tabla iz plutovine in zvezek. Pravilo, da s pisno komunikacijo ne poskušamo reševati čustvenih zadev, velja tudi za table in zvezke! Ključno pri vsem skupaj je, da lahko tisti, ki želijo, zlahka dostopajo do vseh pomembnih informacij.