Het CLIPS-model

Terwijl we CLIPS ontwierpen hebben we een conceptueel model van concentrische ringen ontwikkeld die de complexe dynamiek en lagen laten zien die in gemeenschapsprojecten kunnen worden gevonden. Deze lagen beginnen met de relatie tussen het individu en de gemeenschap en vervolgens: doel, structuur en praktijk.

Het CLIPS-model visualiseert de verbondenheid tussen de lagen, te beginnen bij de tweeledige kern van het Individu en de Gemeenschap. Deze twee staan in het centrum omdat ze cruciaal zijn voor de gezonde ontwikkeling van elk project. Er is geen bloeiende gemeenschap zonder bloeiende individuen; een functionele gemeenschap is erg bevorderlijk voor persoonlijke groei.

Het volgende stadium bij het ontwikkelen van een gemeenschapsgedreven project is het vaststellen van de Doelen. Daarna komt het opstellen van functionerende Structuren. Deze structuren moeten in lijn zijn met de doelen en waarden. Bestuur, besluitvorming, eigendom en macht, communicatie en meer moeten opgezet worden. De laag van de daadwerkelijke Praktijk krijgt als laatste vorm, deze komt voort uit doelen en structuren.

Idealiter zijn Individu, Gemeenschap, Doel, Structuur en Praktijk onderling perfect verbonden. Het is echter onze ervaring dat de praktijk niet altijd goed gelinkt is met de doelen. Structuren kunnen missen of inadequaat zijn, waardoor verwarring of breuken kunnen ontstaan. Doelen kunnen te lijden hebben van het feit dat ze niet herzien worden of levend gehouden, misschien omdat ze slechts gedragen worden door enkele van de originele initiatiefnemers. De coherentie tussen doel, structuur en praktijk, en de balans tussen het individu en de gemeenschap, worden continue uitgedaagd. Redenen voor conflicten en disfunctioneren zijn meestal te terug te leiden op onvoldoende aandacht besteden aan de onderlinge verbinding tussen deze lagen of op het verwaarlozen van een van de lagen.

De CLIPS-gids focust op de eerste vier lagen: Individu, Gemeenschap, Doel en Structuur. De vijfde laag, Praktijk, wordt gedekt met enkele voorbeelden die de verbinding tussen de lagen illustreren.