Model CLIPS

Projektując CLIPS rozwinęliśmy konceptualny model koncentrycznych kręgów by zilustrować zlożoność dynamiki i warstw odnalezionych w projektach spolecznościowych. Warstwy mają swój początek w relacjach pomiędzy Indywiduum a Spolecznością, a dalej z Intencją, Strukturą i Praktyką.

Model CLIPS obrazuje powiązania pomiędzy warstwami, zaczynając od podstawowej warstwy Indywiduum a Spoleczność. Obydwa te elementy są w centrum, z racji tego, że to najistotniejsze dla zdrowego rozwoju każdego z projektów. Żadna dobrze prosperująca spoleczność nie funkcjonuje bez dobrze prosperujących w niej ludzi; dzialająca spoleczność przyczynia się do wzrostu każdego jej czlonka.

Następnym krokiem w rozwoju spolecznościowych projektów jest ustalenie wspólnych Intencji.

Następna to Struktura.

Struktura musi być w zgodzie z intencjami i wartościami.

Zarządzanie, podejmowanie decyzji, wlasność i wladza, komunikacja, itd. muszą także znaleźć swoje miejsce. Warstwa Praktyka formowana jest na samym końcu z Intencji i Struktury.

Idealnie, gdy Indywiduum, Spoleczność, Intencja, Struktura i Praktyka są perfekcyjnie polączone. Z doświadczenia jednak wynika, że nie zawsze Praktyka jest dobrze polączona z Intencjami. Może nie być Strutury lub może być nieodpowiednia powodując zamieszanie i zamęt. Intencje mogą być oslabiane przez utrzymywanie ich przy życiu bez aktualizacji, być może dlatego, że są one podtrzymywane tylko przez kilka osób spośród oryginalnych zalożycieli. Polączenia pomiędzy Intencją, Strukturą a Praktyką, a także balans pomiędzy Indywiduum a Spolecznością są wystawione na ciągle wyzwania. Powodami do konfliktu i dysfunkcji generalnie mogą być następstwem braku poświęceia wystarczającej uwagi wzajemnym powiązaniom pomiędzy warstwami lub lekceważeniem jednej z warstw.

Przewodnik CLIPS skupia się na pierwszych 4 warstwach: Indywiduum, Spoleczność, Intencja i Struktura. Piata warstwa, Praktyka przytacza kilka przykladów dla zilustrowania powiązań pomiędzy warstwami.