Model CLIPS

Pri oblikovanju CLIPS-a smo razvili konceptualni model koncentričnih krogov, da bi prikazali kompleksno dinamiko in večplastnost, ki jo zasledimo v skupnostnih projektih. Plasti se začnejo z odnosom med posameznikom in skupnostjo ter se nadajujejo z namero, strukturo in prakso.#

Model CLIPS vizualno ponazarja vzajemne povezave med plastmi, pri čemer je na sredini dvojno jedro, sestavljeno iz posameznika in skupnosti. To dvoje je v središču, saj je ključno za zdrav razvoj kakršnega koli projekta. Skupnost ne more doživljati razcveta, če ga ne doživljajo posamezniki, ki jo sestavljajo; dobro delujoča skupnost je odlično okolje za osebnostno rast.

Tretja plast razvoja skupnostno vodenih projektov je postavljanje namer. Sledi oblikovanje delujočih struktur. Strukture morajo biti uglašene z namerami in vrednotami. Poskrbeti je treba za upravljanje, odločanje, komunikacijo, definirati lastnino in obvladovati moč. Plast dejanske prakse se izkristalizira zadnja na podlagi namer in struktur.

V idealnem primeru so posameznik, skupnost, namera, struktura in praksa dovršeno prepleteni in povezani. A izkušnje kažejo, da praksa pogosto ni dobro povezana z namerami. Strukture pogosto manjkajo ali pa so neprimerne, kar vodi v zmedo in razne prepreke#[disruptions]. Nameram se zgodi, da nehajo  biti žive, ker se jim ne posvečamo in jih ne osvežujemo, pogosto pa tudi zato, ker se z njimi zares poistoveča le nekaj ustanoviteljev.

Skladnost med namero, strukturo in prakso ter ravnovesje med posameznikom in skupnostjo sta stalno pod različnimi pritiski. Vsi konflikti in popačenja v skupinah imajo navadno korenine v neposvečanju pozornosti povezavam med plastmi ali zapostavljanju ene ali več plasti.

CLIPS vodič se osredotoča na prve štiri plasti: posameznika, skupnost, namero in strukturo. Peta plast, praksa, je predstavljena z nekaj primeri, s katerimi smo poskusili ponazoriti, kako so plasti medsebojno povezane.