Najlepiej użyć: dla odprawy na początku zorganizowanych spotkań

Photo: Paavo Eenslau

Check-in jest metodą dla dostrojenia się grupy do przyszłej pracy i procesów. Check-in realizuje się poprzez krótkie wyrażenie przez uczestników tego, jak się czują w tym właśnie momencie.  Dzieje się to często przy użyciu słów, ale może też być wyrażane za pomocą ruchu, dźwięku lub innych środków, które pasują grupie. Pozostali skupiają swoją uwagę i słuchają uważnie tego co wyrażają poszczególni uczestnicy grupy. Check-in daje informację na temat zbiorowych nastrojów i tego jak pracuje się razem.