Uporaba: Na začetku sestankov

Photo: Paavo Eensalu

 

Prijavni krog pomaga, da se skupina osredotoči na temo sestanka. Vsak udeleženec na kratko opiše kako se trenutno počuti. Lahko uporabimo besede, gib, prispodobo (notranje vreme), zvok. Odvisno od skupine. Ostali pozorno poslušajo. Na ta način se skupina pred sestankom poveže in ve, kakšno je splošno razpoloženje skupine.